Účtovná firma s 25timi zamestnancami mala požiadavku na komfort, spoľahlivosť služby, jednotné umiestnenie dát a non-stop prístup k účtovnému softvéru.

Čo dostali?

Riešením bolo zriadenie virtuálneho servera u miestneho dodávateľa hostingových služieb, ktorá beží non-stop. Na vytvorenej virtuálke bol nainštalovaný Windows Server 2016 s Terminálovými službami.  Zakúpené príslušné CAL licencie. 

Inštalácia samotného Windows Servera, konfigurácia Active Directory a Terminálových služieb. Pridanie užívateľov, vytvorenie skupín a GPO politík (= nutnosť vymedziť právomoci v rámci systému ako aj aplikácii end-userom).  Inštalácia účtovných programov,  riešenie Edge Gatewaya v rámci virtualizačnej služby.

Všetci užívatelia sa teda jednotne na účtovné programy pripájaju len na tento terminálový server, kde sú všetky účtovné agendy a aj v rámci účtovného softvéru majú možnosť nastavovať práva prístupu do agiend, alebo nastavovania softvéru.

V rámci služby virtuálneho servera u poskytovateľa je poskytovaná denná záloha servera s históriou 14 dní.

Poznámka: v súčasnosti pokročilejšia a bezpečnejšia varianta je zriadenie virtuálneho stroja v  cloudovej infraštruktúre napr. Azure, ako napríklad Azure Virtual Desktop.