Klientovi realizovaná inštalácia serverového operačného systému Windows Server 2016, ako on-premise riešenia.

Služby servera

Active Directory služby doménoveho radiča, File Server, Backup server.

Vytvorenie doménového stromu, užívateľov, systémových ako aj užívateľských skupín. Následne pridelené práva skupín na príslušné zdieľané priečinky.  Uplatňovanie GPO politík, najmä v súvislosti so službou tlačového servera a mapovania zdieľaných priečinkov.