Pre nedostatočnú kapacitu DB servera a nekomfort služby sa rozhodlo pre presun staršieho SQL servera pod nový hosting.

Udialo sa

Zriadenie Windows Server 2016 u hostingového poskytovateľa, inštalácia MS SQL 2017, databázu migrovala tretia strana (dodávateľ riešenia využívajúceho túto DB), poskytovanie supportu pre ňu.  Následne pre bezpečnosť služby aby SQL dáta netiekli verejnými kanálmi bola realizovaná úprava existujúcej sieťovej infraštruktúry klienta tak, že medzi jednotlivými pobočkami sa (konečne!) zriadilo VPN pripojenie a celá interná komunikácia (dáta z predaja) prebiehala bezpečne šifrovanými kanálmi.  Dokonca aj smerom do hostingu – na ktorom bol zriadený ďalší server slúžiaci ako VPN, teda žiadne priame otvorené porty na SQL komunikáciu alebo RDP a pod.