Klient mal požiadavku možnosti komunikovať do Internetu len prostredníctvom VPN siete – teda bezpečne, šifrovane.

Klient mal zakúpenú službu NordVPN

Keďže VPN pripojenie chcel mať zdielané aj pre iných účastníkov firemnej siete, požiadal ma o konfiguráciu na jeho router Mikrotik.

Nastavený NordVPN profil do Mikrotiku. Vytvorená ďalšia  Wi-Fi sieť s vlastným IP subnetom, SSID (menom). Po pripojení na ňu klientské zariadenie komunikuje do Internetu len prostredníctvom VPN siete vytvorenou službou NordVPN.