Vzhľadom na nárast počtu mailových schránok, ako aj mailového obsahu a v neposlednom rade  nutnosť zvýšiť zabezpečenie mailovej komunikácie vznikla požiadavka na realizáciu presun mailov z bežného plateného hostingu do G Suite (dnes Google Workspace)

Príprava G Suite

Základom bolo pripraviť G Suite prostredie, import užívateľov (nie mailov) do G Suite, presun DNS záznamov, vytvorenie nových (DMARC, DKIM), vytvorenie mailových skupín.

Následne samotný import mailov cez nástroj tretej strany. Pridanie užívateľov do príslušných skupín, prípadne tvorba aliasov.