.mdb dátové súbory základnej verzie Pohody majú veľkostný limit. Pri veľkosti cca 60MB už nastávajú chyby a problémy.  Preto ak vieme, že dáta budú narastať je nutné prejsť na verziu Pohoda SQL.

Migrácia? Žiadny problém

Úlohou teda bol prechod zo základnej verzie Pohody (.mdb súbory) na SQL a to migráciou existujúcich účtovných jednotiek z formátu .mdb do SQL .  Inštalácia Pohoda SQL verzie, kontrola integrity a samotná migrácia databáz, nahratie Pohoda CAL licenciim aktivovanie novej verzie Pohoda SQL,