Klient a jeho predajné miesta sú závisle na internetovom pripojení, keďže sa zároveň venuje aj predaju cez Internet a pobočky využíva aj ako výdajné miesta. V prípade výpadku Internetu bola pobočka značne nefunkčná.

Výborný nápad, to musí byť

Klient už využíva routre Mikrotik. Preto konfigurácia bola nasledovná:  zakúpenie LTE routera od poskytovateľa mobilného pripojenia spolu so statickou verejnou IP adresou a následne konfigurácia failoveru na routri Mikrotik.

Failover v praxi znamená automatické prehodenie primárnej linky na sekundárnu pri splnení nejakej podmienky.. (napr. strata časť pingov na gateway za nejaký čas, čo router vyhodnotí ako padnutá linka).  Ak teda router zistil, že jedna linka je dole, automaticky začal komunikovať po druhej.

V tomto prípade primárna linka bola rôzneho druhu (DSL, opticke pripojenie..) a ako sekundárna linka bolo LTE pripojenie mobilného operátora.  Toto riešenie ošetrovalo situáciu keď dôjde aj k nejakej havárii v rámci obchodného centra, kde by vypadol káblový internet každému poskytovateľovi, alebo niekde na trase…

Vzhľadom na to, že mobilné dáta sú dátovo obmedzené (a drahé), nechceli sme teda púštať plnú prevádzku internetových služieb cez sekundárnu linku, ale len tie nutné na prežitie – napr. interný informačný systém klienta, platobné terminály, bolo treba ešte upraviť sieťovú komunikáciu (firewall), ktorá tiekla cez náhradnú linku.